tirsdag 30. mai 2017

Olden gamle kyrkje

Kykjer er mellom dei husa som fasinerar meg. Dei fleste har noko som berre dei har, og som det er interessant å sjå for meg. Men så er der nokre som skil seg ut. Der kan vere både gamle og nyare kyrkjer mellom dei. Eg har sett mange av dei både under åra med pilegrimsvandringane eg har vore med på i sørlegare land, og her heime.  No søndag fekk eg høve til å vitje ei av dei gamle kyrkjene i Nordfjord.

Det er Olden gamle kyrkje.
Ho stod i fare for å verta riven i byrjinga av 1930-talet då bygda ville ha ny kyrkje, men vart berga, og er i dag ein stor kulturskatt for bygda å ha. Det er Olden gamle kyrkje frå 1757.
 Ei krossforma tømmerkyrkje.
 

                            Det første augene mine fell på når eg stig inn døra til ei kyrkje er korleis kyrkjeromet (kyrkjeskipet) er forma, og det neste er koret der framme med alteret.
Seinare er det tid for å sjå nærare på kva kyrkja elles har å by på.

Ikkje har eg før sett slike "hattekrekser" som stod på alle benkevangane på karasida.


Eller så vakkert pryda dører som desse inn til nokre av benkane.


Der var sjølvsagt meir ein kunne teke med. Som ein gamal botsbenk, gamle måleri og andre bilete. Men det får halde med dette frå ei gamal Nordfjordkyrkje.

torsdag 23. februar 2017

Den skulle vel ikkje ver her i vinter, men denne har valgt å prøve å overleve  i kulde og snø.
No har den nok vore heldig med forsøket. Det har ikkje vore så mykje av kulde og snø, og han har hatt tilgong til matfat ilag med sporv, meiser og raudstrupe. Men i dag sat han ute og såg noko frosen ut. Men er han heldig så overlever han resten av vinteren og, og kan lokke på ein make når det grønkast ute. Kva slags fugl det er? Eg trur det er ein munk, og enkelte av dei kan prøve seg på overvintring.

onsdag 15. februar 2017

Costa del Sol

Etter ein vinter som vi førebels har sett lite til, forlet vi heimegrenda  og sette kursen mot sydlegare egne for ei veke. Og medan dei her heime fekk ei veke med klårvær og litt lavare temperaturar, fekk vi syndenfararane både sol og regn, men med lite høve til bading av bleike kroppar i varme solstrålar og vatn. Temperaturen låg der den er på lavgir i vår heimlege summar.  13-18 grader +
Men hyggeleg var det å vere gjestar i Calahonda, Nokre toppturar, byvandring, kafeliv, strandvandring, kyrkjebesøk og litt øving i det spanske målet.
Dei første dagane då det var klårvær og sol såg vi både Gibraltar og fjella i Marokko stige opp overfjorden i det fjerne. ( Det er vel Middelhavet det heiter, men hjå meg vart det omtala som fjorden) Det var litt moro å sjå det for denne karen.
I slutten av veka var det heller gråvær og regn, og då vart ikkje sikta den same, men slik ser det ut i ein turistmagnet på Solkysten. Store busetnadaer heilt til topps på åsane bak kyststripa,

Men hyggelege dagar går fort, og no er vi attende i vår milde og snølause vinter.