torsdag 23. februar 2017

Munk?

Den skulle vel ikkje ver her i vinter, men denne har valgt å prøve å overleve  i kulde og snø.
No har den nok vore heldig med forsøket. Det har ikkje vore så mykje av kulde og snø, og han har hatt tilgong til matfat ilag med sporv, meiser og raudstrupe. Men i dag sat han ute og såg noko frosen ut. Men er han heldig så overlever han resten av vinteren og, og kan lokke på ein make når det grønkast ute. Kva slags fugl det er? Eg trur det er ein munk, og enkelte av dei kan prøve seg på overvintring.

onsdag 15. februar 2017

Costa del Sol

Etter ein vinter som vi førebels har sett lite til, forlet vi heimegrenda  og sette kursen mot sydlegare egne for ei veke. Og medan dei her heime fekk ei veke med klårvær og litt lavare temperaturar, fekk vi syndenfararane både sol og regn, men med lite høve til bading av bleike kroppar i varme solstrålar og vatn. Temperaturen låg der den er på lavgir i vår heimlege summar.  13-18 grader +
Men hyggeleg var det å vere gjestar i Calahonda, Nokre toppturar, byvandring, kafeliv, strandvandring, kyrkjebesøk og litt øving i det spanske målet.
Dei første dagane då det var klårvær og sol såg vi både Gibraltar og fjella i Marokko stige opp overfjorden i det fjerne. ( Det er vel Middelhavet det heiter, men hjå meg vart det omtala som fjorden) Det var litt moro å sjå det for denne karen.
I slutten av veka var det heller gråvær og regn, og då vart ikkje sikta den same, men slik ser det ut i ein turistmagnet på Solkysten. Store busetnadaer heilt til topps på åsane bak kyststripa,

Men hyggelege dagar går fort, og no er vi attende i vår milde og snølause vinter.