lørdag 30. april 2016

30.april

Ein solrik dag i solkroken framfor stova med kaffikopp og bok innan rekkevidde. Siste dagen i april. Til natta tek vi steget inn i mai.
Etter mange veker med kaldsneke vær, varmar sola nesten i meste laget for ein vinterfrosen kropp.
Værmeldarane melde om fare for kraftige vindkast frå sør-aust på utsette stadar, men her har det vore berre nokre greler fjorden av og til, då eg har sett at han bryt seg opp i kvite båretoppar.
Her nede ved fjorden har gule løvetann, eller kappilaup som var namnet i min barndom, byrja å setje farge på marka, men oppe i høgda må ein nok vente nokre dagar til på våren.
Midt oppe i liene har våren greidd å tine fram snøfrie flekker, men lenger opp mot toppane er der framleis rikeleg med snø til dei som ynskjer å gjere skisesongen så lang som mogeleg.