lørdag 20. august 2016

Leveld kyrkje

Sist søndag var eg tilstades i Leveld kyrkje i Ål i Hallingdal. Eg har køyrt forbi den vesle kvite kyrkja nokre gongen, men no fekk eg høve til å sjå inn og. Det var ei folkemusikkgudsteneste vi deltok i. I Ål har dei laga sine eigne melodiar til dei liturgiske delane av gudstenesta, og eg tykte dei fungerte svært godt, om litt uvande for meg som høyrde dei for første gong.  Og i staden for orgel til songen, var der eit ektepar som nytta trekkspel både til liturgien, salmane og folketoneinnslag. Elles fanga glasmedaljongane på dei fire vindauga meg. Det er første gong eg har sett ei slik framføring av Jesus sitt liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar